Головна | Реєстрація | Вхід | RSS Середа, 01 Квітня 2020, 10:10:28
Свалявська загальноосвітня школа I-III ступенів №3
Свалявської районної ради Закарпатської області
Меню
Міні-чат
Форма входу

Статистика
free counters
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Сьогодні на сайті були:

Шкільна звітність

З В І Т Н І С Т Ь

Звіт денного закладу загальної середньої освіти 
на початок 2018/2019 навчального року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
27 серпня 2018 року № 936

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2 6 3 9 5 8 8 1

 

Подають Терміни подання
Денні заклади загальної середньої освіти незалежно від власності та
підпорядкування –
органу управління освітою за місцезнаходженням;
організації, до сфери управління якої належить цей заклад
Не пізніше 
10 вересня

Форма № ЗНЗ-1

(один раз на рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

27 серпня 2018 року № 936

(за погодженням з Держстатом)

 

Респондент:

Найменування, № закладу освіти Свалявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Свалявської районної ради Закарпатської області  

Місцезнаходження 89300, Закарпатська область, Свалявський район, м. Свалява, вул. Головна, буд.19 

(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса)

Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 1 

Тип закладу Загальноосвітня школа

Заклад засновано на власності (1 – державній, 2 – комунальній, 3 – приватній) Комунальна власність

Підпорядкування Міністерство освіти і науки України

 

Розділ I. Контингенти учнів за класами
Назва показника

№ рядка

Усього
(сума
даних
граф 2-
15)
У тому числі за класами
під-
готов-
чий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
у
ЗДО*
у
ЗЗСО*
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кількість класів, одиниць 01 36     3 3 3 2 4 5 5 5 4 1 1  
з
них:
класів з наповнюваністю
більше 27 учнів
02 12     2   2 2 2 2 2          
інклюзивних класів 03 1     1                      
Крім того, кількість спеціальних
класів, од.
04                              
Кількість учнів, осіб 05 913     82 76 75 65 114 128 126 107 99 22 19  

з них:

дівчат 06 467     38 45 39 37 56 58 64 58 49 12 11  
другорічників 07   x                          
 з них дівчат 08   x                          
тих, які приходять тільки на
навчання**
09                              
навчаються індивідуально 10 2       1   1                
навчаються дистанційно 11                              
з особливими освітніми
потребами, усього ***
12 3     1 1   1                
  у тому числі навчаються
   індивідуально
13 2       1   1                
   дистанційно 14                              
   в інклюзивних класах 15 1     1                      
Крім того, кількість учнів
спеціальних класів, осіб***
16                              
Кількість учнів з малозабезпечених
сімей (з рядків 05 і 16), осіб
17 69     5 5 5 4 7 5 16 11 11      
   з них учнів з рядка 16 18                              
Кількість дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського
піклування
з рядка 05 19 10     2   1       2 4 1      
з рядка 15 20                              
з рядка 16 21                              
Кількість дітей
з івалідністю
з рядка 05 22                              
з рядка 15 23                              
з рядка 16 24                              
Кількість груп, на які поділено
класи при вивченні окремих
предметів, од.
25   x                          

З рядків 05 і 16 граф 2-4: кількість дітей, які до вступу в школу виховувалися в закладах дошкільної освіти, осіб (26) 67
З рядка 05 графи 1:кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які навчаються за загальноосвітньою програмою, осіб (27)  
З рядків 05 і 16 графи 1:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у закладах усіх типів, осіб (28) 203,
з них користуються безплатним харчуванням (29) 62,
кількість учнів, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (30)  , з них користуються безплатним харчуванням (31)  ,
учнів (вихованців) з числа дітей цього району (міста) (заповнюють заклади освіти з інтернатним відділенням), осіб(32)  
кількість учнів з числа внутрішньо переміщених, осіб(33)  
кількість учнів – дітей учасників бойових дій, осіб(34) 16
Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади освіти з інтернатним відділенням), од. (35)  
Дітей дошкільного віку в групах, створених для них, осіб (36)  , з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (37)  
Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не навчаючись) в школі-інтернаті, в інтернатному відділенні закладу загальної середньої освіти, осіб (38)  

* ЗДО – заклад дошкільної освіти; ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти. 
** Заповнюють лише інтернатні заклади (загальноосвітні і спеціальні).
***Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри.

Розділ ІІ. Розподіл учнів з особливими освітніми потребами за нозологіями               (осіб)
Назва показника

№ рядка

Кількість учнів (з графи 1 розділу І)
у спеціальних школах
(школах-інтернатах),
навчально-реабілітаційних
центрах
(із рядка 05)
в інклюзивних
класах
(із рядка 15)*
у спеціальних
класах (із рядка 16)*
з числа тих, хто
навчається
індивідуально
(із рядка 13)*
А Б 1 2 3 4
Усього учнів за нозологіями:
   з інтелектуальними порушеннями
01       1
   сліпих 02        
   зі зниженим зором 03        
   глухих 04        
   зі зниженим слухом 05        
   з порушенням опорно-рухового апарату 06   1   1
   з тяжкими порушеннями мовлення 07        
   із затримкою психічного розвитку 08        
   зі складними порушеннями розвитку 09        
   з розладами аутистичного спектра 10        
   із синдромом Дауна 11        

*не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри.

Розділ ІІІ. Мова навчання та мова, що вивчається як предмет
Назва показника
ряд-
ка
Код
мови
У класах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 усього
(сума даних
граф 2-13)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
За мовою навчання (відповідно до графи 1)
Кількість класів, од. 01 UKR 3 3 3 2 4 5 5 5 4 1 1   36
Кількість учнів, осіб 02 UKR 82 76 75 65 114 128 126 107 99 22 19   913
Кількість класів, од. 03                            
Кількість учнів, осіб 04                            
Кількість класів, од. 05                            
Кількість учнів, осіб 06                            
За мовою, яка вивчається як самостійний предмет (у тому числі іноземна) (відповідно до графи 1)
Кількість класів, од. 07                            
Кількість учнів, осіб 08                            
Кількість класів, од. 09                            
Кількість учнів, осіб 10                            
Кількість класів, од. 11                            
Кількість учнів, осіб 12                            
Кількість груп, од. 13 ENG 4 3 5 4 6 7 5 3 3 1 1   42
Кількість учнів, осіб 14 ENG 81 76 75 64 114 110 73 62 47 22 15   739
Кількість груп, од. 15 FRA           1 3 2 4   1   11
Кількість учнів, осіб 16 FRA           9 53 45 52   4   163
Кількість груп, од. 17 GER           1             1
Кількість учнів, осіб 18 GER           9             9
Кількість груп, од. 19                            
Кількість учнів, осіб 20                            
Кількість груп, од. 21                            
Кількість учнів, осіб 22                            
За мовою, яка вивчається факультативно або в гуртках (у тому числі іноземна) (відповідно до графи 1)
Кількість учнів, осіб 23                            
Кількість учнів, осіб 24                            
Кількість учнів, осіб 25                            
Кількість учнів, осіб 26                            
Кількість учнів, осіб 27                            
Із загальної кількості
учнів (осіб) вивчають
дві мови (крім державної)
28           114 128 126 107 99       574
друга мова англійська мова 29 ENG           18 53 45 52       168
друга мова французька мова 30 FRA           66 56 41 47       210
друга мова німецька мова 31 GER         114 44 17 21         196
друга мова   32                            
друга мова   33                            
друга мова   34                            
Розділ ІV. Кількість учнів за профільним предметом
та поглибленим вивченням предметів

(осіб)


ряд-
ка
За профільним
предметом
Код Учнів у класах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 усього
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01              
02            
03            
04            
05            
Предмети, які вивчаються поглиблено****
06     x                        
07     x                        
08     x                        
09     x                        
10     x                        
11     x                        
12     x                        
13     x                        
14     x                        

Кількість класів з профільними предметами, од (15)   , у них учнів - усього, осіб (16)  
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів, од. (17)   , у них учнів - усього, осіб (18)  
****Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не повторюють профіль (профілі) предмета (рядки 01-05).
        При поглибленому вивченні іноземної мови (мов) необхідно зазначити за рядками 06–14 дані про кожну мову окремо.

V. Кількість учнів за віком (станом на 01 січня 2019 року)               (осіб)
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
У тому числі матимуть вік (число повних років)
5
років
6
років
7
років
8
років
9
років
10
років
11
років
12
років
13
років
14
років
15
років
16
років
17
років
18 років і 
старші
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього учнів (сума
даних рядків 02-13)
01 913   72 81 67 58 101 107 128 100 106 43 32 12 6

у тому числі:

1 клас
02 82   67 15                      
2 клас 03 76   5 65 6                    
3 клас 04 75     1 61 13                  
4 клас 05 65         44 21                
5 клас 06 114         1 80 23 4 3 2 1      
6 клас 07 128             83 40 3 1 1      
7 клас 08 126             1 84 31 6 2   2  
8 клас 09 107                 62 20 10 6 5 4
9 клас 10 99                 1 76 10 8 2 2
10 клас 11 22                   1 18 3    
11 клас 12 19                     1 15 3  
12 клас 13                              
З
рядка 01
дівчат 14 467   35 46 34 36 52 50 57 55 58 23 11 7 3
в інклюзив-
них класах
15 1   1                        
Крім того, учнів
спеціальних шкіл (шкіл-
інтернатів), навчально-
реабілітаційних центрів
та спеціальних класів
16                              
з них у спеціальних
класах
17                              

З рядка 02 - кількість учнів першого класу, які мають вік на 01 вересня 2018 року, осіб:

5 років і молодші (18) 15, 6 років (19) 66, 7 років (20) 1, 8 років і старші (21)  

VІ. Змінність навчання та групи подовженого дня
Назва показ-
ника
№ 
ряд-
ка
Навчання у другу зміну Групи подовженого дня
кількість
класів,
од.
у них
учнів, осіб
кількість
груп,
од.
у них учнів,
усього,
осіб
з них: учнів
1–4 класів
Крім того, груп, які пра-
цюють за кошти батьків,
од.
у них
учнів,
осіб
А Б 1 2 3 4 5 6 7
Усього 01 9 220 5 150 150    
Розділ VIІ. Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або
закінчили заклад освіти у 2018 році 
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)
Назва
показника

ряд-
ка

клас
2
клас
3
клас
4
клас
5
клас
6
клас
7
клас
8
клас
9
клас
10
клас
11 клас 12
клас
закінчили
заклад
переведені
до 12 класу
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 01 78 77 63 53 131 126 109 98 106 19 13    

З графи 9:

кількість учнів 9 класу, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту, осіб (02) 106 

З граф 11 і 13:

кількість учнів 11(12) класу, які одержали атестат про повну загальну середню освіту, осіб (03) 13
з них нагороджені: золотою медаллю (04)  , срібною медаллю (05) 1

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, з рядка 02 (06)  , з рядка 03 (07)  

Крім того, осіб:
кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (08)  
кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (09)  
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рядка 08 (10),  , з рядка 09 (11)  
кількість випускників 11 (12) класів, які пройшли тестування (12) 13

Розділ VIII. Відомості про класи і класи-комплекти   (од.)
 
рядка
Кількість класів і класів-комплектів
усього
 
з них до 15 учнів
 
А Б 1 2
У 1-4 класах і класах-
комплектах
(сума даних рядків 02-05)
01 11  
з них у складі учнів:
одного класу
02 11  
двох класів 03    
трьох класів 04    
чотирьох класів 05    
З рядка 01 – у філіях
опорних закладів
06    

З рядка 01 графи 2 розділу ІХ – учнів за списком, осіб (12) 180

Розділ ІХ. Гуртки, секції, організовані закладом
За напрямами № 
рядка
Кіль-
кість гу-
ртків,
секцій,
од.
У них
учнів,
осіб
А Б 1 2
Усього 01 12 180

у тому числі за напрямом:

науково-технічний

02    
еколого-натуралістичний 03    
туристсько-краєзнавчий 04    
фізкультурно-спортивний 05    
художньо-естетичний 06 12 180
дослідницько-експериментальний 07    
бібліотечно-бібліографічний 08    
військово-патріотичний 09    
оздоровчий 10    
інший 11    

 

Розділ ХІ. Педагогічні працівники   (осіб)
Назва показника № рядка Усього Назва показника № рядка Усього
А Б 1 А Б 1
Кількість учителів, усього 01 84 в інтернатах закладів загальної
середньої освіти
06  
з них мають основну роботу 02 74 з них мають основну роботу 07  
З рядка 01 – у спеціальних класах 03   в інтернатному закладі 08  

Кількість вихователів у закладі:

у групах продовженого дня

04 6 з них мають основну роботу 09  
з них мають основну роботу 05 6 Асистентів в інклюзивних класах 10 1
Розділ XІІ. Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 3 860 Каналізація 33 1
з них здано в оренду (кв.м) 02   Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію
34  
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 282
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 35 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 35 1
Кількість філій опорних закладів, які мають 36  
Їх площа (кв.м) 05 1 506 їдальню або буфет з гарячим харчуванням
Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06 1 Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. 37 60
   у тому числі у філіях опорних закладів 38  
Фізики 07 1 З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях 39  
   у них обладнано робочих місць 08      у тому числі у філіях опорних закладів 40  
Хімії 09 1 Пандуси та поручні 41 1
   у них обладнано робочих місць 10   Ліфти (підйомники) 42  
Біології 11 1 Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю
43  
   у них обладнано робочих місць 12  
Географії 13 1 Кількість таких кімнат, од. 44  
Української мови і літератури 14   Кількість поверхів в основній будівлі закладу 45 2
Інших мов і літератур національних меншин 15   До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю
46  
Іноземної мови 16 3
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 17 1 Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)
47 2
Основ інформатики й обчислювальної техніки 18 2
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 19 2    з них:
потребують капітального ремонту
48  
обладнано робочих місць з комп’ютером 20 18
Кількість майстерень, од. 21   перебувають в аварійному стані 49  
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала
22 1 Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб
50 60
Басейн 23      у тому числі:
   учнів, для яких організовано підвезення, осіб
51 60
Навчально-дослідна ділянка (арів) 24  
Підсобне господарство 25   з
них
шкільним автобусом 52 54
Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
26 1    учнів з особливими освітніми потребами 53  
   учнів, які проживають в школі-інтернаті 54  
Кількість філій опорних закладів, які мають:
   центральне опалення або власну котельню
27      учнів, які проживають в інтернатному відділенні 55  
Бібліотечний фонд 56 17 900
   пічне опалення 28   Кількість книг, брошур, журналів, прим.
Водогін 29 1    у тому числі підручників, усього 57 13 359
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін 30        з них для:    
З рядка 29 – з гарячою водою 31          1-4 класів 58 3 434
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою
32          5-9 класів 59 8 978
       10-11(12) класів 60 947

 

Пошук
Жаткович безпечний інтернет вчителі Портфоліо вчителя інформатики матеріали Історія школи Портфоліо вчителя початкових класів Використання інформаційно-комунікац Варга Жаклін Долинич Йосип матеріали наших учнів Презентація школи інтернет інтернет безпека прибирання русла Свалявки Матеріали наших вчителів чемпіон шахмати Щербак Ярослав щоденник Павло Дулішкович цивільна оборона випускники фотоальбом Нейметі Мар’яна погода Сайти навчальних закладів Євген Станкович ЗНО-2013 нові матеріали ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ Моя професійна кар’єра Українські сайти перша вчителька відео Олімпіади Юбілей переможці переможці IV етапу Для абітурієнтів Наука і освіта ЦЕРН Випуск 1968 року Випуск 2005 11-б клас Випуск 2006 11-б клас олімпіада Виховна година Сайт день безпечного Інтернету майстер-клас малювання Презентація прохідний бал рейтинг вузів сервіс пошуку абітурієнтів Умови прийому фотографії ЗНО-2015 1 Вересня абітурієнт абітурієнти. випускники Пошук абітурієнтів пошук випускників конкурс імені Яцика Роботи наших учнів роботи наших учн суботник Дзвони Чорнобиля тиждень фізики Випуск 2013 фото випускників 2011 рік 5-Б 9-Б Випуск 2014 Відкритий урок з історії Парій Ольга
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
Друзі сайту
Що відбулося

Copyright GNU GPL © 2012-2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz